KLİNİK PSİKOLOJİK TESTLER

 

Good Enough - Harris (Bir İnsan Çiz Test)

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir.


Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.

Zeka yaşı hesaplanırken önceden hazırlanmış olan çizelge kullanılmaktadır. Böylece çocuğun zekâ bölümü hesaplanır. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır. Test materyali boş bir kağıt ve kalemdir.

Yönerge : “Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz. “ şeklindedir.

PUANLAMA
Her maddenin karşılığı 1 puandır. Temel yaş 3 olarak kabul edilir. Aldığı puanlar bunu üzerine ay olarak eklenir.
1. Baş var mı ?
2. Bacaklar var mı ?
3. Kollar var mı ?
4a. Gövde var mı ?
4b. Gövde boyu eninden uzun mu ?
5a. Omuzlar belirtilmiş mi ?
5b. Kollar ve bacaklar her ikisi de belirtilmiş mi ?
5c. Bacaklar gövdeye iliştirilmiş mi ?
5d. Kollar gövdeye doğru noktadan iliştirilmiş mi ?
6a. Boyun var mı ?
6b. Boyun iki çizgi ile birleştirilmiş mi ?
7a. Gözler var mı ?
7b. Burun var mı ?
7c. Ağız var mı ?
7d. Ağız ve burun her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
7e. İki dudak gösterilmiş mi ?
7f. Burun delikleri var mı ?
8a. Saçları var mı ?
8b.Saçlar başın çevresinden daha fazla yerinde var mı ?
8c. Saçların gösterilme şekli karalamadan daha iyi mi ?
9a. Giyim var mı ?
9b. Giyimin iki parçası (alt-üst) net mi ?
9c. Kollar ve pantolon gösterildiğinde şeffaflık yok mu ?
9d.4-5 giyim eşyası gösterilmiş mi ?
9e. Giyimin bütün takımı yapılmış mı ?
10a.Parmaklar gösterilmiş mi ?
10b. Parmaklar doğru sayıda gösterilmiş mi ?
10c. Parmaklar doğru sayıda, boyu genişliğinden fazla, içine aldığı açı 180◦ yi aşmamış mı ?
10d. Parmaklar ve kol uzunluğu orana uygun mu ?
11a. Kol eklemi gösterilmiş,dirsek omuz veya her ikisi de var mı ?
11b. Ayak ve eklemleri gösterilmiş, kalça veya her ikisi de var mı ?
12a. Topuk gösterilmiş mi ?
12b. Kolların oranı yerinde mi ?
12c. Bacakların oranı yerinde mi ?
12d. Ayakların oranı yerinde mi ?
12e. Kollar ve bacaklar her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
13a. Hareki koordinasyon ; birleşme noktalarında bariz bir birleşme olmaksızın, çizgiler oldukça kuvvetli belirtilmiş mi ?
13b. Hatlar kuvvetli çizgilerle çizilmiş, eklemler yerinde mi ?
13c. Baş hatları belirgin ve kaba bir daireden daha düzgün mü ? (gövde de bir elips yada bir daire olmamalı)
13d. Gövdenin ana hatları oldukça kuvvetli belirtilmiş mi ?
13e Bacak ve ayakların ana hatları yerinde mi ?
13f. Ana hatlar doğru, ortada yüz simetrik, burun ağzın üstünde ve ortada mı ?
14a. Kulak var mı ?
14b. Kulak yerinde ve orantılı mı ?
15.a Kaş ve kirpikler gösterilmiş mi ?
15b. Kaş ve kirpikler orantılı mı ?
15c. Göz bebeği var mı ?
15d. Profil resimlerde gözler bakış yönüne yöneltilmiş mi ?
16a. Çene ve alın gösterilmiş mi ?
16b. Çeneni çıkıntısı gösterilmiş mi ?
17a. Birden fazla yanlışsız profil çizebilmiş mi ?
17b. Doğru profil çizebilmiş mi ?
PUAN TABLOSU

PUAN Z. YAŞI AY

1 3.3 39 ay
2 3.6 42 ay
3 3.9 45 ay
4 4 48 ay
5 4.3 51 ay
6 4.6 54 ay
7 4.9 57 ay
8 5 60 ay
9 5.3 63 ay
10 5.6 66 ay
11 5.9 69 ay
12 6 72 ay
13 6.3 75 ay
14 6.6 78 ay
15 6.9 81 ay
16 7 84 ay
17 7.3 87 ay
18 7.6 90 ay
19 7.9 93 ay
20 8 96 ay
21 8.3 99 ay
22 8.6 102 ay
23 8.9 105 ay
24 9 108 ay
25 9.3 111 ay
26 9.6 114 ay
27 9.9 117 ay
28 10 120 ay
29 10.3 123 ay
30 10.6 126 ay
31 10.9 129 ay
32 11 132 ay
33 11.3 135 ay
34 11.6 138 ay
35 11.9 141 ay
36 12 144 ay
37 12.3 147 ay
38 12.6 150 ay
39 12.9 153 ay
40 13 156 ay
41 13 156 ay
42 13 156 ay
43 … …
44 … …
45 … …
46 … …
47 … …
48 … …
49 … …
50 … …
51 … …

Benzer testler için tıklayın.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.