KLİNİK PSİKOLOJİK TESTLER

 

Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Düss bunu ya­parken, deneklerin komplekslerine karşılık olan ya­nıtlarını göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu:

«Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içe­rik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü ve­ ya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bunun içindir ki, bu öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur.

Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin et­kisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine koyması gerekir. Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması yeğ tutulmuştur.

Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış ol­makla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi ola­rak uygulanabilir. Kültürlü yetişkinlerin yanıtları ge­nellikle zeki ve mantıklıdır. Kültürel düzeyi düşük, zih­nî yetenekleri fazla olmayan yetişkinlerinse verdikle­ri yanıtlar sembolik ve spontane'dir.

Benzer testler için tıklayın.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.